29 november 2023

Vad kostar Google Ads?

"Vad kostar Google Ads?" - En fråga många företagare ställer sig när de vill dyka in i världen av betald sökning. Svaret är både enkelt och komplext - det varierar. Det kanske inte är det mest tillfredsställande svaret, men oroa dig inte, vi ska bryta ner det i denna artikel.

Olika faktorer som påverkar kostnaden för Google Ads

Det finns flera faktorer som spelar in i kostnaden för Google Ads och vi kommer att gå igenom dem nu för att hjälpa dig uppskatta vilken budget du bör sätta av för ditt företag.

Branschens Påverkan

Kostnaden för Google Ads varierar kraftigt beroende på vilken bransch du verkar inom. Vissa branscher, som professionella tjänster (jurister, revisorer, fastighetsmäklare, etc.) är mycket konkurrenskraftiga i Google Ads, vilket ofta resulterar i högre kostnader per klick (CPC). Med tanke på att en enda ny kund i dessa branscher kan ge tusentals dollar i intäkter, kan en högre CPC vara en rimlig utgift.

Kontrastivt, i konst- och underhållningssektorn är CPC generellt lägre, men dessa företag behöver locka ett större antal kunder för att nå samma intäktsnivåer.

Kundens Livscykel

För större affärsmöjligheter kan det ta längre tid för kunder att fatta sitt köpbeslut, vilket innebär att ditt företag behöver vara i deras medvetande under hela deras köpprocess. Detta kan innebära flera besök till din webbplats, innehållsnerladdningar, webbinariedeltagande och mycket mer innan de tar det slutliga beslutet att köpa.

Marknadstrender

Marknadstrender och online-annonseringsplattformar förändras konstant. För att vara framgångsrik behöver du hålla dig uppdaterad om vad som händer inom din bransch och din nisch. Ett exempel på detta är klädbranschen under COVID-19 pandemin, där genomsnittskostnaden per klick fluktuerade kraftigt på grund av ändringar i konverteringsfrekvenser.

Kontohantering

Google har rapporterat att den genomsnittliga avkastningen på investeringen (ROI) för Google Ads är 800% - det vill säga 8 dollar för varje dollar som spenderas. Detta kommer naturligtvis att variera beroende på hur effektivt du hanterar ditt konto. För att maximera din ROI, bör du:

  • Upprätthålla en effektiv struktur på ditt Google Ads-konto.
  • Spåra din prestanda och göra dataledda justeringar.
  • Hålla dina nyckelordslistor uppdaterade.
  • Genomföra regelbundna uppdateringar av ditt konto och mer.

Det är viktigt att komma ihåg att även om Google Ads kan vara en betydande kostnad för ditt företag, bör det ses som en investering. När det hanteras korrekt kan det ge en betydande avkastning och hjälpa ditt företag att växa.

Budgetering för Google Ads

När det gäller att fastställa en budget för Google Ads, finns det ingen "one-size-fits-all"-lösning. Din budget bör baseras på dina affärsbehov, din marknadsstorlek, dina övergripande marknadsföringsmål och din förmåga att hantera och optimera dina annonser.

En bra utgångspunkt är att tänka på vad varje kund är värd för ditt företag och sedan räkna baklänges. Till exempel, om varje ny kund är värd 1000 kronor för ditt företag, och du är villig att spendera 100 kronor för att förvärva den kunden (en 10% kostnad per förvärv), då kan du räkna ut hur mycket du är villig att betala per klick baserat på din webbplats konverteringsfrekvens.

Hur avgörs Google Ads kostnaden för varje klick?

Den mystiska världen av Google Ads är fascinerande, särskilt när det kommer till att bestämma kostnaden per klick. Det är inte en rak linje där vinnaren utses enbart baserat på budet. Är du förvirrad? Oroa dig inte, vi ska avmystifiera denna process.

Steg 1: Quality Score

När en sökning sker på Google, söker Google efter annonsörer som bjuder på relevanta sökord kopplade till sökfrågan. Om ett matchande sökord hittas, utlöses en auktion. Då kommer Google att bedöma varje annons baserat på en kvalitetspoäng. Denna poäng, som sträcker sig från 1 till 10, baseras på hur relevant din annons och landningssida är för sökordet, din förväntade klickfrekvens (baserat på tidigare prestanda) och användarupplevelsen på din landningssida.

Steg 2: Ad Rank

Google tar nu varje annons och beräknar dess annonsrankning. Din annonsrankning avgör om och var din annons kommer att visas i de betalda sökresultaten. Hur beräknas då denna rankning? Det är ganska enkelt - det är din kvalitetspoäng multiplicerad med ditt maximala bud (det högsta belopp du är beredd att betala för ett klick på din annons).

Steg 3: Kostnad per klick (CPC)

Du kommer endast att betala om någon klickar på din annons. Men, och det här är den spännande delen, du betalar inte alltid ditt maximala bud. Kostnaden per klick i Google Ads beräknas genom att dela rankningen för annonsen under din med din kvalitetspoäng, och sedan lägger man till ett öre.

Detta innebär att en annonsör kan betala mindre per klick än en annonsör i sökresultatet men ändå hamna högre upp, tack vare en bättre kvalitetspoäng. Det är därför även mindre annonsörer kan tävla mot större aktörer på Google.

Flera faktorer påverkar dina Google Ads kostnader

Det finns flera andra faktorer som kan påverka din annonsrankning och därmed dina annonseringskostnader. Men det är viktigt att komma ihåg att ditt maximala bud och din kvalitetspoäng spelar en stor roll. Här är några av de andra faktorerna:

  • Din landningssidas relevans och användarupplevelse
  • Kvaliteten på ditt bud vid auktionstillfället
  • Användarens enhet, plats och söksammanhang
  • Andra budstrategier och annonsformat

Prissättning för Google Ads klick

Efter att nu blivit bekväm med processen med Google Ads, är det en naturlig fortsättning att undra: "Vad är egentligen priset för ett genomsnittligt klick i Google Ads?" Det är en knepig fråga, men vi ska försöka lösa den.

Viktig faktor för kostnaden för ett klick är nyckelordet. I många medier är det placeringar, storleken på annonserna som avgör kostnaden för annonsen. Men i Google Ads är det inte annonsens storlek som avgör priset. Istället är det nyckelordets relevans och efterfrågan som bestämmer. Så du kan förvänta dig att betala mer för ett nyckelord med hög efterfrågan, som "tandläkare i närheten", jämfört med ett nyckelord med lägre efterfrågan som "vad kostar ett tandläkarbesök".

Vad är genomsnittlig CPC i Google Ads?

Sammanställer man den genomsnittliga kostnaden på Google Ads igenom alla branscher på söknätverket för keywords så hamnar vi på mellan 10 - 20 kr.

För Google Display nätverket (GDN) så är klick kostnaderna billigare, där ligger den genomsnittliga kostnaden på under 10 kr per klick. Detta är genomsnittliga kostnader i USA.

Vad kostar ett klick för long-tail keyword? Det kan vara frestande att stirra sig blind på de stora, iögonfallande nyckelordskategorierna och dra slutsatsen att Google Ads är dyrt. Men dessa kategorier utgör faktiskt bara en liten andel av den totala sökvolymen. Long-tail keyword utgör faktiskt majoriteten av sökvolymen och är ofta mycket billigare än korta nyckelord. Ändå kan de ha lika mycket, eller till och med mer, affärspotential.

Vad kostar Google Ads i min bransch?

Som vi nämnt innan så varierar kostnad per klick beroende på bransch och flera andra faktorer men här kan du se en tabell på genomsnittliga kostnad på ett antal branscher. Och som nämnt ovan så är detta genomsnittliga kostnader på keywords i USA.

Vilka andra utgifter tillkommer med Google Ads?

Budgeten för dina annonser är konstant den mest framträdande och omedelbart påverkbara utgiften för dina Google Ads-kampanjer. Men även om din annonsbudget spelar en central roll, är den inte alltid den enda faktorn som är avgörande för dina betalda sökinsatser. Det finns andra eventuella utgifter du kan behöva överväga utifrån din verksamhets storlek, dina marknadsföringsmål och din specifika situation, när du ska bedöma om det är värt att investera i Google Ads för ditt företag.

Utgifter för byråtjänster

En del mindre företag tar hjälp av en extern byrå för att sköta deras Pay-Per-Click (PPC) aktiviteter i syfte att frigöra tid och minska pressen. Detta är emellertid inte en kostnadsfri lösning, och även de mest specialiserade byråerna tar ut en avgift baserat på en procentandel av dina annonsutgifter, oberoende av avkastning på investeringen (ROI). Byråavgifter kan antingen vara en procentuell avgift baserad på spend 10-20% alternativt en fast månadsavgift, även om detta kan variera mellan olika byråer.

Att ha en kunnig expert som tar hand om ditt konto kan dock vara ett skydd mot dyra misstag och bidra till att du får ut det mesta möjliga av din budget för annonsering. Vår Google Ads byrå jobbar alltid med fast avgifter.

Teo Fagerström Digital specialist

Du kanske även gillar

Marknadsföring av Limousinetjänster från Limogroup

Optimera Ditt Företags Hyresavtal med Hyresgaranti