SEO SEO SEO SEO

SEO, Search Engine Optimization, är ett begrepp som blir allt vanligare. Men vad betyder egentligen SEO och vad har det för betydelse för din verksamhet? Oavsett om ett företag är väletablerat eller nyuppstartat behöver de synas högt upp bland sökresultaten på Google. SEO eller sökmotoroptimering betyder helt enkelt att en hemsida är optimerad för att ranka högt på sökmotorerna. Utan ett kvalitativt SEO-arbete riskerar din hemsida att falla bort i sökresultaten, och syns du inte, så finns du inte.

SEO börjar egentligen med att hitta nyckelorden, alltså de ord som besökarna aktivt söker på. Hos Next Solution har vi verktyg för att kunna hitta dessa ord. Google har numera skärpt sina krav och du kan inte längre fylla din hemsida med sökord för att locka trafik. Du behöver skapa ett läsvärt och hjälpsamt innehåll utifrån dina nyckelord. Ditt innehåll behöver alltså i första hand vara av god kvalitet.Dock spelar inte innehållet någon roll om tekniken inte fungerar. Du behöver ha god inblick i bland annat hemsidans laddningshastighet s.k Pagespeed. Idag krävs också att din hemsida fungerar likvärdigt i en mobiltelefon, såväl som i en dator. Allt detta och mycket mer är vår expertis. På Next Solution tar vi SEO på allvar och vill att alla våra kunder ska uppnå sina mål. Vi har SEO-specialister som är experter på att ta hemsidor, och därmed skapa räckvidd och tillväxt, till en ny nivå.

On-page och Off-page

När Google bedömer hur högt din hemsida ska ranka i sökresultaten tittar den bland annat på hur hjälpsam din hemsida är, men också på hur hjälpsam andra tycker att din hemsida är.För att förklara detta kan man dela in SEO i två kategorier: on-page och off-page. Båda dessa delar är fundamentala för en lyckad SEO-kampanj men de arbetar på två olika sidor av staketet. När man talar om on-page syftar man till de delar av kampanjen som man kan kontrollera. Alltså vilka nyckelord man lyfter fram, hur innehållet är formulerat, laddningshastighet, etc. När man talar om off-page menar man de delar som till viss del är bortanför ens kontroll – bland annat hur kompetent och populär din hemsida är enligt andra. Populariteten avgörs främst av hur många länkar det finns tillbaka till din hemsida. Ju fler du har desto större trovärdighet anser Google att din hemsida har.

Enkelt förklarat kan man säga att det du rankar på styrs av on-page faktorer, medan hur högt du rankar i resultaten styrs av off-page faktorer. Av den anledningen är en kombination av ett grundligt on och off-page arbete nödvändigt för att nå bästa resultat.

Vi på Next Solution  arbetar med båda dessa delar och kan därför erbjuda den värdefulla tekniken som ger resultat. Här arbetar vi med både on-page och off-page SEO för att ge din hemsida de absolut bästa förutsättningarna för att ranka högt på Google.

SEO strategi

Vår strategi på Next Solution är att ta er hemsida till en ny nivå. Vi börjar med den grundliga sökordsanalysen som mynnar ut i relevanta söktermer, som dessutom har rätt sökintention. Genom att leda trafik till hemsidan, där vi i förväg vet att besökaren kommer hamna rätt, ökar vi chanserna för att er konvertering ska öka. Genom att känna till er målgrupps sökbeteende kan vi på kortaste möjliga tid leda dem till svaret de söker efter, någonting som gör att Google per automatik rankar hemsidan högre.

Vi arbetar med förbättrad laddningshastighet, vi har verktyg att arbeta både on-page och off-page för att skapa ett nätverk av trovärdighet, och vi hjälper er att vässa ert innehåll så att det både passar besökarna och krusar Googles sökmotorkrypare. Relevanta sökord och relevant innehåll skapar relevanta besökare, och relevanta besökare på din hemsida skapar tillväxt. På Next Solution har vi en högkvalitativ SEO-strategi som kommer hjälpa ditt företag att lyckas.

Våra Tjänster

Digital Marknadsföring

Inkluderar följande tjänster:

Vi har insett att det är summan av många olika delar som skapar de riktigt bra resultaten. Därför är vi specialiserade på en mängd olika områden inom digital marknadsföring för att på så vis kunna hjälpa ditt företag att växa. Vi har ett framgångsrikt arbetssätt och erbjuder smarta lösningar inom seo, sem och sociala medier. Genom att arbeta med samtliga delar parallellt får du som företagare största möjliga exponering och längsta möjliga räckvidd. På Next Solution jobbar vi med maximal utdelning och inget annat.

Webbutveckling

Inkluderar följande tjänster:

Ett av våra specialområden är resultatinriktad webbutveckling. Vi levererar snabba hemsidor med hög prestanda. Vi kan även hjälpa till att sköta din hemsida så att den garanterat är uppdaterad och i gott skick, med hög pagespeed och funktionalitet i toppklass. Antingen kan vi bygga en helt ny hemsida utefter dina önskemål, eller så uppgraderar vi din befintliga hemsida så att den möter nutidens hårt ställda krav. På Next Solution håller vi oss konstant uppdaterade om den senaste tidens utveckling, med ett passionerat fokus på våra kunder.

PR & kommunikation

Services include:

När allt kommer till kritan så spelar det ingen roll hur bra din affärsidé är, eller hur snygg din hemsida är, om inte människor lägger ditt varumärke på minnet. För att nå ut på ett effektivt sätt i bruset och gentemot konkurrenter gäller det att sätta sin egen tydliga identitet genom HUR man önskar kommunicera och VAD man vill lyfta fram. Det är här det börjar, att sätta nyckelbudskap och tonalitet innan man kan ta penna och beskriva er verksamhet och era USPar på en hemsida eller sociala mediekanaler. Det här är vi på Next Solution experter på. Förutom detta kan vi även paketera era budskap som nyheter för att nå ut till media och influencers. Ett kostnadseffektivt sätt att skapa uppmärksamhet för era produkter och tjänster.